Blog

Rozwód, czy konieczna jest pomoc prawnika?

Niestety w życiu musimy podejmować niekiedy trudne decyzje. Do jednej z takich decyzji z pewnością zaliczymy decyzję o rozwodzie. Rozwód cywilny można orzec, jeżeli nastąpi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Sprawa o rozwód rozstrzygana będzie przez sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania małżonków. Początek sprawie rozwodowej daje złożenie do sądu  pozwu rozwodowego. Pozew rozwodowy podobnie do innych […]

Czytaj więcej

Jazda pod wpływem alkoholu!

Jak wynika z danych Policji, w 2020 roku w związku ze spożyciem alkoholu doszło do 2 540 wypadków, w których zginęły 327 osoby, a 2 723 zostało rannych. Do największej liczby wypadków, w których uczestniczą osoby po spożyciu alkoholu dochodzi w weekendy. Najczęstszymi sprawcami wypadków po alkoholu są osoby w wieku 25-39 lat, a ich […]

Czytaj więcej

Sprzedaż nieruchomości przed i po upływie 5 lat od jej nabycia.

Aby uniknąć zapłaty wysokiego podatku od sprzedaży nieruchomości, trzeba wstrzymać się z jej zbyciem na przynajmniej 5 lat. Termin ten w pewnych sytuacjach może być znacznie dłuższy, np. gdy pierwotny współwłaściciel nieruchomości w międzyczasie staje się jej wyłącznym właścicielem.. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia wiąże się z obowiązkiem […]

Czytaj więcej