„Biegłość w prawie to znajomość rzeczy boskich i ludzkich oraz wiedza o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe”
Paremia Łacińska

Adwokat, Prawnik, Radca Prawny – Pułtusk

Szanowni Państwo

Zdrowy rozsądek może zastąpić prawie każdy stopień wykształcenia, ale żadne wykształcenie nie zastąpi zdrowego rozsądku. To właśnie zdrowy rozsądek, to doświadczenie życiowe, uzupełnione o studia prawnicze, upewniają mnie w przekonaniu posiadania dyskrecjonalnych kompetencji które w sposób profesjonalny pozwolą mi rozwiązać każdy Państwa problem. Działam z odwagą i wyobraźnią, witalnością i uczciwością tak wobec siebie jaki i drugiego człowieka – mojego klienta. Zapraszam!

Współpracując z innymi doświadczonymi adwokatami czy radcami prawnymi oferuję Państwu najwyższą jakość usług w każdej dziedzinie prawa – także w sporach międzynarodowych.

NAWET PRAWO POTRZEBUJE POMOCY!

Wojciech A. Dąbrowski

Zakres usług

Sprawy cywilne: o zapłatę, zadośćuczynienie, odszkodowanie, spory sąsiedzkie, naruszenia dóbr osobistych.

Sprawy spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek spory spadkowe.

Sprawy rodzinne: rozwód, separacja, alimenty, podział majątku małżonków, o kontakty.

Postępowanie karne: odzyskiwanie prawa jazdy, procesy karne, zawieszanie kar, przedterminowe zwolnienia, uniewinnienia.

Postępowanie administracyjne: wnioski podania odwołania od decyzji organów administracyjnych, zażalenia apelacje kasacje.

Spory międzynarodowe: arbitraż, o zapłatę, zadośćuczynienie, odszkodowanie sprawy spadkowe.

Obsługa prawna przedsiębiorców.

Opiniowanie umów deweloperskich.

Opiniowanie umów dzierżawy gruntów pod baterie fotowoltaiczne.

Postępowanie przed sądami arbitrażowymi.

Przywracanie terminu do złożenia pisma.

Upadłość konsumencka.

Spory z ubezpieczycielami.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (tzw. e- sąd).

Spory z ZUS.

Kancelaria sporządza: opinie prawne, pisma procesowe, umowy. Podejmuje się również udziału w rokowaniach i negocjacjach.

Dane firmy

Kancelaria Prawna w Pułtusku
Wojciech Andrzej Dąbrowski

ul. Rynek 18/2
06-100 Pułtusk

Formularz kontaktowy