Sprzedaż nieruchomości przed i po upływie 5 lat od jej nabycia.

Aby uniknąć zapłaty wysokiego podatku od sprzedaży nieruchomości, trzeba wstrzymać się z jej zbyciem na przynajmniej 5 lat. Termin ten w pewnych sytuacjach może być znacznie dłuższy, np. gdy pierwotny współwłaściciel nieruchomości w międzyczasie staje się jej wyłącznym właścicielem..

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku w wysokości 19%. Trzeba pamiętać także, że termin ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym taką nieruchomość nabyto. Oznacza to, że jeśli zakup nastąpił np. w styczniu 2020 roku, termin upłynie dopiero z końcem grudnia 2025 roku.  Trzeba więc odczekać prawie 6 lat. Od konieczności zapłaty podatku przy wcześniejszej sprzedaży można uchronić się, przeznaczając wszystkie uzyskane środki na własne cele mieszkaniowe.

Korzystniejsze zasady przepisy wprowadzają, przy sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku. Od 2019 roku termin ten liczy się od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, a nie otrzymania jej w spadku. Nie zawsze jednak nieruchomość nabywa się w drodze dziedziczenia.  Nie każda też osoba, która stała się właścicielem domu czy mieszkania w inny sposób – np. poprzez umowę darowizny czy zakup – chce przeznaczyć uzyskane środki na cele mieszkaniowe. W takiej sytuacji możemy czekać 5 lat ze sprzedażą, albo zapłacić podatek.

Termin 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego obowiązuje także dla nabytej współwłasności. Zniesienie współwłasności to jak nabycie części nieruchomości na nowo i w związku z tym, wskazany wyżej termin liczony będzie od momentu jej zniesienia. Zatem  jeśli w wyniku zniesienia współwłasności  otrzymacie na własność całą nieruchomość, a jej wartość  przekracza wartość waszego pierwotnego udziału, to należy przyjąć dwa osobne terminy. Pierwszy będzie biegł dla udziału, który przypadał wam od samego początku. Drugi jednak – dla udziału nabytego wskutek zniesienia współwłasności. Oba terminy liczone oczywiście będą, od końca  roku kalendarzowego w którym nastąpiło zniesienie lub nabycie współwłasności.

Osoba, która nie jest pewna, czy dobrze interpretuje przepisy, może wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej bądź umówić się ze mną na spotkanie.

Zapraszam do Kancelarii prawnej Wojciech A. Dąbrowski.